Jazykové kurzy online budou všude s Vámi

on 11 únor 2016
Vytvořeno: 11 únor 2016

Je součástí Vašeho zaměstnání neustálé cestování a přesouvání z místa na místo? Pohybujete se často mimo své bydliště, a proto si nemůžete naplánovat prezenční jazykový kurz v jednom místě? Nevadí, pusťte se do studia cizího jazyka v online jazykovém kurzu, který bude všude s Vámi.

Virtuální jazykové kurzy

Jazyková škola Berlitz Praha vychází vstříc všem, kteří nemohou docházet do jazykové školy v Praze, ale přesto stojí o studium jazyků pomocí výukové metody Berlitz.

Studium jazyků v online jazykových kurzech může probíhat několika způsoby. Jako samouk se můžete zapojit do online programu CyberTeachers®. Tento výukový program spočívá v samostatné přípravě studenta a průběžné kontroly díky monitorovacím prostředkům a možnosti provádět srovnání s pokroky dalších studentů zapojených do této online platformy.

Dalším způsobem výuky jazyků přes internet je zapojení do virtuální třídy Berlitz, což je skupina studentů
z různých částí světa, kteří se rozhodli studovat stejný jazyk a k výuce se schází ve virtuální třídě. Tato výuka je vedena jazykovým lektorem, který studenty vyučuje jakoby všichni spolu pobývali v jedné reálné učebně.

CyberTeachers®

Formou samostudia můžete studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu. Ve všech jazycích je Vám k dispozici jazykový lektor, který je v určených hodinách připraven odpovídat na chatu na dotazy týkající se studia. V angličtině je tato možnost rozšířená.

Pokud chcete doplnit svoje samostudium o konverzaci, můžete si přikoupit balíček telefonických lekcí nebo prezenční kurz v jazykové škole.

Berlitz virtuální třída

Výuka ve virtuální třídě je dostupná pro více než 40 cizích jazyků. Těchto lekcí se můžete účastnit buď jednotlivě nebo ve skupinách. Přizpůsobte si jazykový kurz svým požadavkům a možnostem a učte se novou cizí řeč
s lehkostí.

Zajímají Vás další informace o online jazykových kurzech? Kontaktujte kancelář Berlitz Praha!